SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR

 

Het bestuur van de Stichting Doetinchemse Molens bestaat thans uit drie personen.

 

In het beginjaren van de stichting is het bestuur samengesteld geweest uit meer personen, afkomstig uit verschillende geledingen.

Zo was zowel de gemeenteraad als het college van burgemeester en wethouders vertegenwoordigd in het bestuur.

De provinciale molendeskundige had eveneens zitting in het bestuur.

De overige bestuursleden waren afkomstig uit het bedrijfsleven en andere belangstellenden.

Het bestuur kreeg ondersteuning van een ambtelijk secretaris.

 

Deze uitgebreide samenstelling van het bestuur, bestaande uit 9 leden, was voor de periode van restauratie van de drie molens, de Walmolen in 1965 gereed, de Aurora in 1978 weer gereed en tenslotte de Benninkmolen in 1980 gereed, erg prettig en zeer doeltreffend.

 

Toen alle restauratiewerkzaamheden waren uitgevoerd en het grote onderhoud aan deze drie molens in de gemeentebegroting als kostenpost werd opgenomen, is besloten het aantal bestuursleden terug te brengen aangezien nu de door het bestuur te verrichten activiteiten gereduceerd waren tot het uitvoeren van de in de statuten opgenomen doelstelling.

 

De huidige drie bestuursleden zijn:

       Henk Grootjans, voorzitter;

       Ton Rietbergen, secretaris/penningmeester;
       Ben Groot Wassink, lid/vaste molenaar;

       Theo Hendricksen, adviseur/vaste molenaar en

       André van den Akker, adviseur/vaste molenaar.