CONTACTPERSOON

 

Voor de Stichting Doetinchemse Molens treedt als vaste contactpersoon op de secretaris/penningmeester

      

       Ton Rietbergen

       Burg. de Bruijnstraat 5

       7006 AT  Doetinchem

       telefoon: 06-20226026
       E-mail: info@doetinchemsemolens.nl  

    

Dit adres is tevens het postadres van de stichting. Alle voor de stichting bestemde post kan derhalve naar bovenstaand adres worden gezonden.