DONATEURS

 

Draagt u het behoud van onze molens een warm hart toe dan vindt u onderstaande een aanmeldingsformulier voor het donateurschap van onze stichting.

De donatie bedraagt minimaal 20,00 euro per jaar. Een hogere donatie is uiteraard altijd van harte welkom.

Door de administratie van de stichting zal u, na uw aanmelding, jaarlijks rond 1 mei een bericht worden toegezonden ten behoeve van het overmaken van uw donatiebedrag.

De bankrelatie van de stichting is:

    ABN AMRO-bank Doetinchem

    Rekeningnummer NL16ABNA0936020202

    Ten name van de Stichting Doetinchemse Molens.

 

 

Aanmeldingsformulier donateurschap

 

Ja, ik draag het behoud van de molens een warm hart toe en

Wordt donateur voor minimaal 20,00 euro per jaar.

 

Naam:              

Adres:              

Postcode/Plaats: 

Telefoon:        

Datum:       

 

Dit aanmeldingsformulier kunt u door emailen aan de secretaris van de Stichting Doetinchemse Molens, via het email-adres: info@doetinchemsemolens.nl