MOLENAARS

 

De stichting heeft drie maalvaardige molens, die door gediplomeerde vrijwillige molenaars worden bediend.

Voor elke molen is een vaste molenaar aangewezen, die in samenwerking met de andere molenaars er zorg voor draagt dat de molen correct wordt bediend en dat de veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. Tevens rapporteren zij onderhoudswerkzaamheden die op korte en/of lange termijn aan de molen moeten worden uitgevoerd.

Met betrekking tot het uit te voeren onderhoud hebben deze vaste molenaars tezamen met de secretaris van de stichting jaarlijks overleg met de gemeente Doetinchem, teneinde in gezamenlijk overleg tot een goede onderhoudsuitvoering te komen.

              

Dat de molens hun ‘eigen’ molenaars hebben, wil niet zeggen dat zij samen geen team zouden vormen. Zij helpen elkaar, wanneer nodig, zowel bij het draaien om zoveel mogelijk omwentelingen te halen, alsook bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, voor zover deze door de molenaars zelf kunnen en mogen worden uitgevoerd.

In de vakantieperioden wordt een zodanig rooster opgesteld, dat alledrie de molens geopend zijn tijdens de vaste openingstijden van de molens. Dan zullen de molenaars elkaar vervangen.

 

De stichting kan, ten behoeve van de continuďteit in de bezetting van de molens in de komende jaren, een aantal enthousiaste mensen, niet alleen mannen maar zeker ook vrouwen, gebruiken, die graag het vak van molenaar zouden willen leren. Deze opleiding wordt verzorgd door onze eigen molenaars en wordt afgesloten met een examen. De stichting heeft een eigen lokale opleiding tot vrijwillig molenaar opgestart, welke minimaal 4 seizoenen – dus een jaar – duurt. Met het diploma van deze lokale opleiding op zak zal de geslaagde kunnen en mogen draaien met de molens die onder het beheer van de stichting vallen, te weten de Auroramolen, de Benninkmolen en de Walmolen.Voor deze lokale opleiding kunnen zich altijd leerlingen aanmelden.


Wil men echter ook bevoegd zijn tot het draaien van andere molens in Nederland, dan zal men hiervoor de landelijke opleiding moeten volgen. Uitgegaan moet worden van een minimale opleidingsduur van twee jaar en wordt afgesloten met een landelijk examen.

 

De examencommissie voor de Doetinchemse opleiding bestaat uit twee daarvoor aangezochte gediplomeerde molenaars.